Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Záruční doba zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

-          poštou na adrese: Riegerova 56, 566 01 Vysoké Mýto

-          emailem na adresu: info@podlahove-listy.com

-          telefonicky: +420 605 947 668

Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:

-          doklad o prodeji zboží (daňový doklad - faktura),

-          reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,

-          podrobný popis závady.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

-          opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,

-          neodbornou manipulací a nevhodným používáním,

-          poškození živly (např. voda, oheň apod.),

-          poškození nadměrným zatěžováním,

-          poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu nejdéle však 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamovaného zboží. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.